1 فروردین 1397
صفحه اصلی

LPG ساحل خلیج فارس در حال افزایش است به عنوان Mariner East 1 آنلاین نیست

قیمت LPG ایالات متحده در ساحل خلیج فارس روز سه شنبه افزایش یافت و به عنوان جرثقیل Mariner East 1 جریان گاز LPG به آب و Chevron فیلیپس شیمی آغاز شد newBaytown تگزاس Ethane کراکر مارس غیر LST اتان افزایش 75 امتیاز به 25 25 سنت گال بالا از ماه فوریه 1 قیمت اتان به طور متوسط ??24 1 سنت گال در ماه گذشته پروپان و بوتان همچنین در ماه فوریه افزایش سود را با پروپان 4 تا 125 سنت به 79125 سنت گال و بوته تا 2،625 سنت گال به 93 سنت افزایش داد. ترکیب آن را با آب و هوای زمستانی که شمال شرقی در حال رشد است