1 فروردین 1397
صفحه اصلی

CP Chem شروع جدید Bayker Cracker به تاخیر افتادن طوفان هاروی

Chevron Phillips Chemical شروع جدیدی از 1 میلیون و 5 میلیون تن سال ساخت در نزدیکی Baytown تگزاس را پس از چند ماه به تاخیر انداختن ناشی از بارش های پیش بینی نشده از طوفان هاروی شرکت گفت دوشنبه تولید خروجی اتیلن ترک خوردگی بخار خواهد شد مواد شیمیایی از CPU واحدهای مشتق شده از جمله دو 500 000 جدید گروه پلی اتیلن در سال 90 میلادی در پالایشگاه Phillips66 و مجتمع شیمیایی Sweeney تگزاس CP Chem سه ماهه سوم سال 2017 را هدف قرار داده بود تا کرکر را به طور مستقیم در خلال تأسیس تاسیسات پلی اتیلن جدید به طور آنلاین هدف قرار داد اما هاروی، سایت خرد کن Cedar Bayou با پنج تا هشت فوت w