1 فروردین 1397
صفحه اصلی

پراکسیلن نفتا آسیا از سطح زمین به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه افزایش می یابد

گسترش پراکسیدلن و نفتا در آسیا به دلیل بالا بودن سطح تقاضای محصولات آروماتیک آغاز شده است و نشان می دهد که پیش بینی های پیشروی در روند صعودی در سه ماهه دوم در بازارهای آسیایی، کاهش یافته است. دوشنبه گفت که گسترش فسفر CFR تایوان چینی و CFR Japannaptha به 423 فرسودگی رسیده است 25 فبروری در 23 فوریه بالاترین سطح سال را داشته است اما در 9 مارس به میزان 400 08 متری کاهش یافته است. CFR ژاپن نفتا فیزیکی شروع به تثبیت در برابر افزایش دیمان برای تامین نفت سنگین تمام سطوح به عنوان مخالف upstreamcondensats دو پتروشیمی