1 فروردین 1397
صفحه اصلی

پتروشیمی سحر سعودی، Sipchem برای ادامه مذاکرات ادغام پس از 4 سال

شرکت های پتروشیمی ساهره عربستان سعودی و شرکت بین المللی پتروشیمی عربستان سعودی، یا شرکت سایپم، بحث های ادغام را که از سال 2014 به تعویق افتاده اند، به تعویق انداختند. شرکت ها در بیانیه ای سه شنبه گفتند که تصمیم به راه اندازی مجدد مذاکرات با توجه به تغییرات اخیر در چارچوب قانونی شرکت ها در بیانیه ای Sipchem یک کراکر بخار در Al Jubail دارد که ظرفیت تولید اتیلن آن 1-3 میلیون تن است. سالانه Sahara دارای چندین شرکت وابسته در عربستان سعودی است که دارای ظرفیت تولید اتیلن 2 میلیون مترمکعب Fumiko Dobash