1 فروردین 1397
صفحه اصلی

ARA تولوئن، قیمت نقطه MX پایین تر از 700 دلار در هر متر در رقابت ارائه شده است

قیمت های نقطه ای از تولوئن و کریستال های مخلوط در منطقه آمستردام Rotterdam آنتورپ به سطح زیر 700 میلیون تن بر می گردد که این رقم در مقایسه با هفته گذشته پنجاه و پنجاه و پنجاه و شصت روز قیمت گذاری شده است. 33 در روز. حرکت های نزولی به عنوان یک معاملهگر شنیده می شد که عرضه محصولات را برای تحویل مارچ در 680 مگاوات CIF ARA شنیده بود اما علاقه خرید به هر دو محصول بدون هیچ دلیل خاصی برای تولوئن نادیده گرفته شد، در حالی که MX بر اساس یک قرارداد FOB ARA شنیده شد 74 میلیون حق بیمه در ماه مارس Eurobob سو