1 فروردین 1397
صفحه اصلی

پنسیلوانیا متوقف می شود جریان Mariner East 1 NGL، کار Mariner East 2 ادامه می یابد

یک پروژه خط لوله Mariner East 2 در پنسیلوانیا در روز جمعه ادامه داشت روز یکشنبه پس از آنکه یک تنظیم کننده دولتی دستور توقف خطوط انتقال انرژی Partners Mariner East 1 را پس از کشف خطوط سه جانبه نزدیک خط NGL صادر کرد، کمیسیون عمومی شهری پنسیلوانیا یک روز اضطراری صادر کرد که نیاز به آزمایش و تجزیه و تحلیل اضافی دارد یکپارچگی خط لوله Mariner East 1 یک قطر هشت اینچ 70،000 میلیارد بشکه خط NGL است که از پروپان پروپان و بوتان به ETP استفاده می شود. مارکوس هوک پنسیلوانیا exportterminal این شرکت در حال ساخت خط دوم موازی است