1 فروردین 1397
صفحه اصلی

مجموع شروع تعمیر و نگهداری در Gonfreville استایرن مونومر واحد مارس 4: منابع صنعت

بر اساس منابع صنعتی در حاشیه نشست ناهار اروپایی پتروشیمی در بارسلونا در هفته جاری، مجموع کارهای تعمیر و نگهداری در واحد گنفروویول استایرن مونومر در ماه مارس 4 آغاز شد. در اعلامیه مطبوعاتی که در این نشست به مدت چهار ماه با واحدهای مختلف انجام می شود، به تدریج پوشش داده می شود. این موضوع را رد کرد که وضعیت خاص واحد SM را رد کرد. منابع این هفته اعلام کردند که واحدهای SM یکی از نخستین نگهداری بوده است. همچنین انتظار می رود آروماتیک کراکر و واحدهای بوتادین و همچنین یک پلی اتیلن یونیت تحت نظارت قرار گیرد