1 فروردین 1397
صفحه اصلی

حاشیه MSTDP ایالات متحده در زمینه افزایش درآمد بنزن، تلولین کاهش می یابد

ایالات متحده در مقایسه با هفته گذشته MSTDP مگابایت در حدود 8 تونل 35 80 متری صعود کرد و بر اساس S amp PGlobal Platts برآورد کرد که حاشیه MSTDP در 8 فوریه به بالاترین حد خود رسید، زیرا قیمت spotbenzene در مقایسه با قیمت پیشنهادی که اخیرا در 307 سنت galDDP USG در همین حال، قیمت نقطه تولوئن از ابتدای ماه به 6 سنت کاهش یافت و آخرین قیمت آن در 272 سنت بود. انتظار می رود FOB USG Economics برای MSTDP اپراتورها افزایش یابد، زیرا انتظار می رود که دو تولید کننده بزرگ تولید کننده ایالات متحده در ماه مارس انتظار تولید ورشکستگی را داشته باشند و این انتظار می رود که R